பாமரன் பார்வையில் ஃபாரின் – 80


வரலாறு பலருக்கும் பிடிப்பதில்லை.

எவன் எப்போ பொறந்தா எனக்கென்ன?

எத்தனை மரம் நாட்டா எனக்கென்ன? எப்போ யாரையோ ஜெயிச்சா எனக்கென்ன ஆச்சி?

இப்படி சிந்திப்போர் பலர்.

அவர்களுக்கு நான் சொல்லும் ஒரே அறிவுரை (அறிவுரை சொல்ல வயது மட்டும் தான் தகுதி) மதன் எழுதிய வந்தார்கள் வென்றார்கள் படிங்க. அப்புறம் பாருங்க…. வரலாறு உங்கள் காதலியை முந்தி நிப்பா.

மலேசியாவின் வரலாறு எப்படி இருந்த நான்… இப்படி வகையில் ஒரு மியூசியம் வைத்துள்ளனர்.

ஒரு பழைய மலேசியா நகரம் போய்வந்த அனுபவம் கிடைக்கும்.

கீழடி போனா இப்படி அனுபவம் கிடைக்குமா? தம்பி அமர்நாத்தை தான் கேக்கணும்.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s