பாமரன் பார்வையில் ஃபாரின் – 81


அந்தமானில் அறு வகை ஆதிவாசிகள் வசிக்கிறார்கள்.

செண்டினலிஸ்
ஜெரேவா
கிரேட் அந்தமானியர்
ஓங்கி
சோம்பன்
நிக்கோபாரிகள்

மலேசியாவில் இதே மாதிரியான ஆதிவாசி குழு ஒன்றும் ஓரங்க அசலி என்ற பெயரில் இருக்கிறார்களாம்.

ஏறக்குறைய அந்தமான் ஆதிகுடிகளை நினைவுபடுத்தும் உடை உறைவிடம் நிறம் ஆகியவை.

அதுவும் குறிப்பாக இந்தோனேஷியாவின் அருகில் இருக்கும் அந்தம்மான் வாழ் பழங்குடிகளான சோம்பன் & நிக்கோபாரிகளை நினைவுக்கு கொண்டுவருகிறது.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s