பாமரன் பார்வையில் ஃபாரின் – 73


சிலர் மாடியில் தோட்டம் போடுவார்கள்.

(மாடியில் அல்லது மடியில் கடலை போடுவோரும் உண்டு.)

ஸ்டிராபெரி வளக்கவே, மாடி அமைத்ததை பார்க்க மலேசியா தான் போகவேண்டும்.

வாங்களேன். செலவில்லாமே பாக்க..

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s