பாமரன் பார்வையில் ஃபாரின் – 75


மலேசியாவில் மகிழ வேண்டிய செய்தியில் ஒன்று அவர்கள் பேசும் தமிழ்.

தூய தமிழில் பேசுகிறார்கள். கதைக்கிறார்கள், விடயம், அம்மம்மா என்ற இலங்கைத் தமிழ் சொல் ஏதுமின்றி சரளமான தமிழ் வருகிறது.

ஆங்கில வார்த்தை கலப்பின்றி தமிழ் பேசுவதை ஒரு பெருமையாகவே கருதுகிறார்கள்.

நாமக்கல் அக்காவை ஒரு கடையில் சந்தித்தேன். அவர்கள் பேசும் தமிழ் கேட்கவே அவர்கள் கடைக்கு அடிக்கடி சென்றேன்.

பல தமிழ்சொற்களின் உருவாக்கிகளும் இவர்கள் தானாம்.

முகக்கவசம் என்பதின் தமிழாக்கம் பாருங்கள். (கவசம் என்பது வடமொழிச் சொல் எதற்கு? தமிழில் சொல் இருக்க?)

வாழ்க மலேசியத் தமிழ்.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s